081-721-2380 , 081-899-8001 , 038-578-106 , 038-578-106 , 081-172-3023 raken@rakengroup.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) DUST COLLECTOR CAPACITY 1,500 CMM.

1.1.) โครงการสร้างและติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นขนาด 1,500 CMM. ณ. บริษัท คูโบต้า จำกัด 

IMG_1133

1.1.1.) งานคำนวณและการออกแบบ

1.1.2.) งานสร้างโครงสร้างและระบบท่อ

1.1.3.) งานติดตั้งหน้างาน

1.1.3.1.) ติดตั้งระบบโครงสร้างตัวเครื่องกำจัดฝุ่น

IMG_1007     IMG_1008

IMG_1009     IMG_1042

IMG_1066     DSCF3226

1.1.3.2.) ติดตั้งระบบท่อดูด

IMG_1026     DSCF3229

IMG_1064     IMG_1065

IMG_1101     IMG_1092

1.1.3.3.) ติดตั้งระบบไฟฟ้า

IMG_1116      IMG_1138

1.1.4.) งานตรวจสอบและปรับปริมาณลมดูดให้ได้ปริมาณลมตามที่ต้องการ

 

 

 

 

Top