081-721-2380 , 081-899-8001 , 038-578-106 , 038-578-106 , 081-172-3023 raken@rakengroup.com

Fabrication & Welding Works (งานเชื่อมประกอบและแปรรูบโลหะ)
บริการงานเชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ ประกอบด้วยงาน 3 ประเภทคือ

1.งานโลหะแผ่น (Sheet Metal Works) เป็นการนำโลหะแผ่น ขนาดมาตราฐานในท้องตลาด มาทำการแปรรูปด้วยเครื่องจักร ตามรูปแบบต่างๆ จากนั้นจะเชื่อมให้ติดกันตามมาตรฐานการเชื่อมของแต่ละประเภทของชิ้นงานและลักษณะการใช้งาน จากนั้นจะตกแต่ง แนวเชื่อม ขัดผิว หรือ พ่นสี ตามความต้องของลูกค้า

2. งานทำตามความต้องการของลูกค้า (Made To Order) เป็นงานที่ทำตามแบบของลูกค้าหรือร่วมออกแบบกับลูกค้า โดยการนำโลหะในรูปแบบต่างๆมาแปรรูป ตัด ต่อ และเชื่อมหรือทำการยึดติดด้วย น๊อต สกรู ต่างๆ เป็นชิ้นงานที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีความแข็งแรงทนทานและคุ้มค่าที่สุด โดยคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตและการเลือกใช้วัสดุต่างๆตามหลักวิศวกรรม

3. งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) เป็นงานที่ต้องนำโลหะ เหล็กรูปพรรณ เช่น I-Beam, H-Beam, เหล็กฉาก, ท่อ , เหล็กตัวซี , หรืออื่นๆ มาตัด ประกอบ เจาะรู แล้วนำมาเชื่อมประกอบเป็นโครงสร้างต่างๆตามต้องการ เช่น โครงสร้างอาคาร โครงสร้างสำหรับวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน

Top