081-721-2380 , 081-899-8001 , 038-578-106 , 038-578-106 , 081-172-3023 raken@rakengroup.com

บริการขนย้ายเครื่องจักร  ด้วยทีมงานและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการ เรามีอุปกรณ์ในการขนย้ายที่ทันสมัย และครอบคลุมถึงการประกันภัยการขนย้ายเครื่องจักรอีกด้วย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้มากยิ่งขึ้น สำหรับโรงงานต่างๆจะรู้จักเราดีในการให้บริการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรจากโรงงานไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย หากต้องการใช้บริการขนย้ายเครื่องจักรเรียกใช้เราได้

การขนย้ายเครื่องจักรต่าง ๆ มิใช่เพียงแต่การย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น แต่หากยังต้องมีการเตรียมการให้พร้อมสำหรับการติดตั้งเพื่อเปิดใช้งานได้ในทันทีที่การขนย้ายสำเร็จเสร็จสิ้นลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการโดยทีมบุคคลากรที่มีความชำนาญเท่านั้น  ซึ่งทีมงานของเรานั้นมีความพร้อมและมีประสบการณ์ในด้านการขนย้ายเครื่องจักรยาวนานหลายปี ทำให้เรื่องการขนย้ายและการติดตั้งเป็นเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงต่อเวลา

บริษัทรับขนย้ายเครื่องจักรของเราได้จัดให้มีการบริการที่ดีเลิศให้แก่ ลูกค้าทุกรายที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเราอย่างพิถีพิถันเอาใจใส่ในทุกขบวนการบริการอย่างตรงไปตรงมา พร้อมกับวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลของทีมงาน เราคือผู้ที่มีความสามารถบริหารงบประมาณของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งการประสานงานที่ดีมีคุณภาพ ในภาพลักษณ์ของการประสมประสานได้อย่างลงตัว เรามีทีมงานที่พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คอยสนับสนุนงานของลูกค้าจนเป็นที่เชื่อถือได้ และสามารถปรับกลยุทธ์ ได้ตามความต้องการของลูกค้าได้

บริษัทของเราได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการด้านการขนย้ายเครื่องจักรให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในด้านการจัดการอย่างเต็มระบบ เราเป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นผู้นำสูง และประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ จึงทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความไว้วางใจในการใช้บริการของเราเสมอมา

สำหรับท่านที่ต้องการย้ายเครื่องจักร คุณสามารถเรียกใช้บริการขนย้ายเครื่องจักรกับเราได้ เพราะเรามีทีมงานและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการในด้านการขนย้ายเครื่องจักรตลอด 24 ชม. หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อใช้บริการขนย้ายเครื่องจักรกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

 

Top