081-721-2380 , 081-899-8001 , 038-578-106 , 038-578-106 , 081-172-3023 raken@rakengroup.com

รับเทิร์นคีย์ โรงงานอุตสหากรรม จ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ในกรุงเทพ สำหรับท่านที่ต้องการสร้างโรงงานอุตหกรรมที่จ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จด้วยการว่าจ้างเพียงครั้งเดียว ก็จะทำให้คุณสะดวกและโครงการจะเสร็จได้รวดเร็ว มีความมาตรฐาน จากทีมงานรับเทิร์นคีย์ โรงงานอุตสหากรรม อย่างมืออาชีพ หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้

รับเทริ์นคีย์ โรงงาน กรุงเทพ

บริการเทิร์นคีย์ โรงงานอุตสหากรรม ในโซนกรุงเทพ ตั้งแต่ ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบ ติดตั้ง เดินระบบ Utility จนเทส-รันเครื่องจักร จัดหาอุปกรณ์ งานบริการโครงการ การบริหารจัดการระบบ และการบำรุงรักษาระบบที่ทันสมัยแบบครบวงจร

เทิร์นคีย์ โครงการเทิร์นคีย์ คือ ประเภทของโครงการที่ผู้ผลิตผลิตหรือพัฒนาจนแล้วเสร็จในสภาพพร้อมใช้งานแล้วจึงส่งมอบโครงการนั้นให้แก่ผู้ซื้อ  มีการใช้งานคำนี้อย่างแพร่หลาย ในหลายความหมาย

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างจะมีการเรียกรุปแบบเทิร์นคีย์ว่า การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ โดยโครงการในลักษณะเทิร์นคีย์จะมีลักษณะคล้ายกับโครงการ ในลักษณะออกแบบ-ก่อสร้าง แตกต่างกันในส่วนของความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย

ถ้าคุณอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วมีความต้องการหาผู้รับเหมาเทิร์นคีย์ คุณสามารถเรียกใช้บริรกาของเราได้ เรายินดีให้คำปรึกษาแบบตรงไปตรงมา อีกทั้งทีมงานของเรานั้นทำงานอย่างมืออาชีพ ทำงานอย่างเป็นระบบมีการจัดแผนการทำงานอย่างรอบคอบ ทำให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ พร้อมส่งงานให้กับลูกค้าอย่างตรงต่อเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

Top